Comissió de Cultura

Dia:
Dijous, 31 de maig de 2018
Hora:
11:20h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de Cultura (Tram. 410-00010/12)

  Constitució de la Comissió

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.