Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 19 de juliol de 2017
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Projecte Geoparc Conca de Tremp - Montsec davant la Comissió de Cultura per a informar sobre aquest projecte i la seva candidatura davant la UNESCO (Tram. 357-00422/11)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller de Cultura sobre la previsió del contingut de les "Bases per a la concessió de subvencions a la producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius de ficció, i sèries d'animació per a televisió" (Tram. 354-00185/11)

  Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Paul Bilbao, president de Kontseilua, davant la Comissió de Cultura perquè presenti el Protocol de Donostia (Tram. 356-00732/11)

  Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el millorament de l'oferta d'exposicions d'art (Tram. 250-00982/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 395, 41; esmenes: BOPC, 436, 18)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades (Tram. 250-01019/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 413, 37; esmenes: BOPC, 446, 109)