Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 7 de juny de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia