Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 3 de maig de 2017
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Cívica de la Commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa davant la Comissió de Cultura perquè expliqui la finalitat de la commemoració (Tram. 356-00571/11)

  Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el web de tràmits de la Generalitat (Tram. 250-00810/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 327, 15; esmenes: BOPC, 360, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la presidència del Centre de Normalització Lingüística de Lleida (Tram. 250-00900/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 358, 34)

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Cultura per a explicar com s'ha de fomentar la presència equitativa de les dones en el sector audiovisual (Tram. 357-00281/11)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Cultura per a presentar les seves propostes per al Pla estratègic de l'audiovisual 2017-2020 (Tram. 357-00394/11)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.