Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 15 de març de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Projecte Geoparc Conca de Tremp - Montsec davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre aquest projecte i la seva candidatura davant la UNESCO (Tram. 356-00542/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Nora Ancarola, presidenta de la Plataforma Assembleària d'Artistes de Catalunya, i de Montserrat Moliner, en representació de la Xarxa d'Espais de Producció i Creació de Catalunya, davant la Comissió de Cultura perquè informin sobre la situació de la Federació de Professionals de la Cultura i dels seus membres (Tram. 356-00543/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a joves (Tram. 250-00637/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 245, 36)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el suport a les iniciatives que cerquen que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO (Tram. 250-00770/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 40)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les cases regionals (Tram. 250-00772/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 42)

 • 6

  Compareixença de Lluís Garcia Petit, president de l'Associació Catalana de Bioarqueologia i director general de l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre l'àmbit del patrimoni material i immaterial (Tram. 357-00282/11)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença de Jordi Cos Pedrol i d'Òscar Lanuza Franco, president i gerent de l'Orquestra Simfònica del Vallès, davant la Comissió de Cultura per a explicar llur experiència sobre l'accés universal al patrimoni musical per mitjà d'experiències col·lectives compartides (Tram. 357-00111/11)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.