Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 23 de novembre de 2016
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Jusèp Loís Sans Socasau, president de l'Acadèmia Occitana de la Llengua, davant la Comissió de Cultura perquè expliqui l'anàlisi dels deu anys d'oficialitat de l'occità i les perspectives de futur (Tram. 356-00397/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller de Cultura sobre la cultura i les polítiques estratègiques culturals (Tram. 355-00049/11)

  Santi Vila i Vicente, Conseller del Departament de Cultura

  Sessió informativa.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració d'un estudi de l'acceptació de la implantació d'un model d'ensenyament bilingüe (Tram. 311-00280/11)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 217, 51)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les subvencions concedides pel Departament de Cultura a la Universitat Catalana d'Estiu (Tram. 311-00304/11)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 217, 63)

Nota: * La presidenta proposarà ampliar l'ordre del dia per incloure, si escau, la creació d'un grup de treball per donar compliment a la Moció 16/XI, sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.