Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 25 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Marina V. Mikaelian i Antonio Estarás Amer, en representació de l'Associació Russocatalana, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la celebració del Festival Internacional Paramusical (Tram. 357-00085/11)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Raimon Masllorens i de Montserrat Bou, en representació de Productors Audiovisuals Federats (Proa), davant la Comissió de Cultura per a informar sobre el pla nacional de l'audiovisual (Tram. 357-00086/11)

  Comissió de Cultura

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Cos Pedrol i d'Òscar Lanuza Franco, president i gerent de l'Orquestra Simfònica del Vallès, davant la Comissió de Cultura perquè expliquin llur experiència sobre l'accés universal al patrimoni musical per mitjà d'experiències col·lectives compartides (Tram. 356-00118/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de representants del Centro Libre Arte y Cultura davant la Comissió de Cultura perquè informin sobre els treballs de l'entitat (Tram. 356-00153/11)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre els protocols d'usos lingüístics (Tram. 250-00251/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 89, 61)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí a Figueres (Tram. 250-00260/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 71; esmenes: BOPC, 122, 47)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les ingerències culturals (Tram. 250-00271/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 26)