Comissió de Cultura

Dia:
Dimecres, 27 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 35/2010, de l'occità, aranès a l'Aran (Tram. 250-00132/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 37; esmenes: BOPC, 87, 16)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la presentació del Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, del cinema (Tram. 250-00133/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 38; esmenes: BOPC, 87, 18)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació del Museu d'Art Contemporani de Girona (Tram. 250-00137/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 42; esmenes: BOPC, 87, 19)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l'església de Sant Pere, de Rosselló (Tram. 250-00189/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 64; esmenes: BOPC, 103, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (Tram. 250-00196/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 71; esmenes: BOPC, 103, 7)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Marina V. Mikaelian i Antonio Estarás Amer, en representació de l'Associació Russo-catalana, davant la Comissió de Cultura perquè informin sobre la celebració del Festival Internacional Paramusical (Tram. 356-00110/11)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Raimon Masllorens i de Montserrat Bou, en representació de Productors Audiovisuals Federats, davant la Comissió de Cultura perquè informin sobre el pla nacional de l'audiovisual (Tram. 356-00114/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.