Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 25 de novembre de 2020
Hora:
10:15h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic davant la Comissió de Territori per a informar sobre el pla Tren 2024 (Tram. 357-00887/12)

  Comissió de Territori

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre els sabotatges i els actes vandàlics a infraestructures i línies ferroviàries de les comarques de Girona i Lleida l'11 de setembre de 2020 (Tram. 250-01508/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 688, 9; esmenes: BOPC, 719, 58)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'unitats de reserva en el servei ferroviari entre Lleida i la Pobla de Segur (Tram. 250-01512/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 688, 12)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la recuperació de les freqüències del servei ferroviari entre les estacions de l'Hospitalet de Llobregat i Granollers-Canovelles (Tram. 250-01513/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 688, 13; esmenes: BOPC, 719, 59)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la preservació del patrimoni arquitectònic, cultural i social de la Casa Buenos Aires (Tram. 250-01580/12)

  José Rodríguez Fernández, del Grup Parlamentari Republicà; Glòria Freixa i Vilardell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 723, 8)

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma "Salvem la Pineda d'en Gori" davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els motius per a aturar la construcció del tercer edifici a la pineda d'en Gori (Tram. 356-00884/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.