Comissió de Territori

Dia:
Dijous, 15 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat i el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els acords amb Hard Rock per a la compra de terrenys destinats a un complex de lleure. (Tram. 355-00071/12 i 355-00114/12 i 355-00209/12 i 355-00097/12 i 355-00115/12 i 355-00171/12)

  Comissió de Territori i Comissió d'Econonia i Hisenda.

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la negociació per a la compra dels terrenys en què s'ha d'emplaçar el recinte dels casinos de Hard Rock (Tram. 355-00071/12)

  Comissió de Territori

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la revocació de l'autorització per a instal·lar i explotar un casino al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l'empresa Hard Rock BCN IR (Tram. 355-00114/12)

  Comissió de Territori

  Sessió informativa.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat i el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els acords amb Hard Rock per a la compra de terrenys destinats a un complex de lleure (Tram. 355-00209/12)

  Comissió de Territori

  Sessió informativa.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la compra a CaixaBank dels terrenys on s'emplaçarà el Hard Rock Entertainment World (Tram. 355-00097/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Sessió informativa.

 • 6

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la revocació de l'autorització per a instal·lar i explotar un casino al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l'empresa Hard Rock BCN IR (Tram. 355-00115/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Sessió informativa.

 • 7

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la llicència de casino a l'empresa Hard Rock (Tram. 355-00171/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Sessió informativa.