Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 23 de setembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació de l'Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre (Tram. 250-01198/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 554, 39; esmenes: BOPC, 626, 21)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la retirada del projecte d'estudi informatiu de la carretera C-37 relatiu a la variant de les Preses (Tram. 250-01201/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 554, 43; esmenes: BOPC, 626, 21)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la carretera C-31 al pas pel Garraf i el Baix Penedès (Tram. 250-01209/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 569, 24; esmenes: BOPC, 620, 37)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la mobilitat al Bages (Tram. 250-01222/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 577, 11; esmenes: BOPC, 620, 38)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'aturada del projecte de l'autòdrom de Terramar, a Sant Pere de Ribes (Tram. 250-01308/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 613, 32)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'establiment de protocols sanitaris que permetin la represa d'intercanvis entre Aran i el departament francès de l'Alta Garona en les diverses etapes del desconfinament (Tram. 250-01311/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 613, 36; esmenes: BOPC, 645, 67)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'arranjament del passeig Francesc de Blanes afectat pel temporal Glòria a Llafranc (Palafrugell) (Tram. 250-01313/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 616, 41)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el mal aïllament tèrmic dels habitatges dotacionals per a gent gran de Calaf (Tram. 250-01223/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 577, 13; esmenes: BOPC, 620, 38)

 • 9

  Proposta de resolució sobre subvencions per al pagament del lloguer (Tram. 250-01268/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 603, 36)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la mediació administrativa per a assolir acords entre les parts en les mesures de suport al pagament del lloguer (Tram. 250-01322/12)

  Grup Parlamentari Republicà; José Rodríguez Fernández, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 616, 53; esmenes: BOPC, 645, 68)

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la resposta de la Generalitat a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge agreujada per la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 354-00298/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la suspensió de les sol·licituds dels ajuts per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers de l'habitatge (Tram. 354-00304/12)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el tercer projecte del ramal de l'autopista C-32 entre Blanes i Lloret de Mar, pel que fa al tram Tordera - Lloret de Mar (Tram. 354-00325/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga al tancament de l'abocador de Solius (Baix Empordà) (Tram. 354-00334/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'endarreriment en la implantació de la T-Mobilitat i la seva tarifació (Tram. 354-00337/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els cobraments abusius per part de les empreses subministradores d'aigua durant el període de confinament amb motiu de la Covid-19 (Tram. 354-00355/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat i el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els acords amb Hard Rock per a la compra de terrenys destinats a un complex de lleure (Tram. 354-00358/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el manteniment del compromís que la participació de l'Institut Català del Sòl en la transacció entre Criteria i Hard Rock no comportarà cap despesa pública (Tram. 354-00359/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà; Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 19

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'operació de compravenda dels terrenys on s'ha d'emplaçar el projecte de BCN World i la tardança en l'execució del projecte (Tram. 354-00361/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 20

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la compra per l'Institut Català del Sòl dels terrenys on es vol emplaçar el centre de casinos de Hard Rock (Tram. 354-00368/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el pla Tren 2024 (Tram. 356-00850/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Civit Fons, director de l'Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el manteniment del compromís que la participació de l'Institut Català del Sòl en la transacció entre Criteria i Hard Rock no comportarà cap despesa pública (Tram. 356-00862/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà; Ferran Civit i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Civit i Fons, director de l'Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre l'operació de compravenda dels terrenys on s'ha d'emplaçar el projecte BCN World i la tardança en l'execució del projecte (Tram. 356-00863/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.