Comissió de Territori

Dia:
Dilluns, 13 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 200-00007/12)

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 200, 27; esmenes presentades: BOPC, 450, 5; informe: BOPC, 639, 16; dictamen: BOPC, 647, 12)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la licitació dels terrenys de l'antiga Radio Liberty a la platja de Pals (Tram. 250-01140/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 516, 9; esmenes: BOPC, 563, 6)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la connexió ferroviària de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 250-01155/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 529, 27)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la conversió de la línia R4 del servei de rodalia en llançadora a l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 250-01157/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 529, 29; esmenes: BOPC, 563, 8)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'aturada de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 250-01158/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 529, 30; esmenes: BOPC, 563, 8)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la reforma de la carretera TV-3141 de Reus a Cambrils (Tram. 250-01166/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 529, 37; esmenes: BOPC, 563, 10)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el pagament pendent dels imports acordats als municipis afectats pels aiguats de l'octubre del 2018 (Tram. 250-01167/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 529, 38)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el tercer fil ferroviari del Camp de Tarragona (Tram. 250-01192/12)

  Eusebi Campdepadrós i Pucurull, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Raquel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 548, 20)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures urgents per a la protecció del delta de l'Ebre (Tram. 250-01197/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 554, 38; esmenes: BOPC, 626, 20)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència pública i d'un centre d'urgències d'atenció primària als terrenys de l'Institut Català del Sòl a Mollet del Vallès (Tram. 250-01159/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 529, 31; esmenes: BOPC, 563, 9)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la gestió i el control dels habitatges de protecció oficial (Tram. 250-01193/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 548, 22; esmenes: BOPC, 620, 37)

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les actuacions dutes a terme arran de l'accident a l'empresa Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe) (Tram. 354-00233/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la gestió de l'emergència causada pel temporal Gloria (Tram. 354-00250/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'aplicació del Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge (Tram. 354-00261/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la resposta de la Generalitat a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge agreujada per la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 354-00298/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la suspensió de les sol·licituds dels ajuts per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers de l'habitatge (Tram. 354-00304/12)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Sánchez Navarro, portaveu tècnic de la Taula de Consens pel Delta, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les mesures que cal adoptar per a la protecció del delta de l'Ebre (Tram. 356-00709/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Curto Hierro, vicepresident de la Comunitat de Regants del Sindicat Agrícola de l'Ebre, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les mesures que cal adoptar per a la protecció del delta de l'Ebre (Tram. 356-00710/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Afectades Subvencions al Lloguer davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació dels afectats (Tram. 356-00721/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Sindicat de Llogateres davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la renovació dels lloguers pel fons d'inversió immobiliari Lazora amb preus per damunt del preus de mercat (Tram. 356-00724/12)

  José Rodríguez Fernández, del Grup Parlamentari Republicà; Antoni Morral i Berenguer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del fons d'inversió immobiliari Lazora davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació provocada per la renovació de lloguers en edificis d'habitatges de la seva propietat (Tram. 356-00736/12)

  José Rodríguez Fernández, del Grup Parlamentari Republicà; Antoni Morral i Berenguer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.