Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 2 d'octubre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'ordenació dels serveis de transport discrecional de viatgers amb conductor de vehicles de fins a nou places (Tram. 250-00557/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 111; esmenes: BOPC, 349, 7)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la T-Mobilitat i el mapa tarifari a Terrassa (Tram. 250-00705/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 273, 51; esmenes: BOPC, 309, 12)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la pacificació de la carretera B-500 (Tram. 250-00706/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 273, 52; esmenes: BOPC, 309, 13)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la problemàtica de les zones inundables de Coma-ruga i Sant Salvador, al municipi del Vendrell (Tram. 250-00708/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 279, 12; esmenes: BOPC, 309, 15)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la retirada de l'amiant de Badia del Vallès (Tram. 250-00711/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 279, 16; esmenes: BOPC, 309, 15)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'habilitació del baixador del servei de trens de rodalia a Premià de Mar (Tram. 250-00714/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 279, 19; esmenes: BOPC, 309, 16)

 • 7

  Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d'un abocador a Riba-roja d'Ebre (Tram. 250-00717/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 285, 50; esmenes: BOPC, 319, 3)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la protecció de l'estany Llampol (Tram. 250-00725/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 294, 13; esmenes: BOPC, 319, 4)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre Lloret de Mar i Vidreres (Tram. 250-00728/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 294, 17; esmenes: BOPC, 319, 5)

 • 10

  Proposta de resolució sobre els terrenys de l'antiga fàbrica Llandrich, de Sant Adrià de Besòs (Tram. 250-00694/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 267, 32)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la limitació de les apujades del preu dels lloguers (Tram. 250-00696/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 267, 35; esmenes: BOPC, 309, 11)

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Fabricants Espanyols de Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió de Territori perquè presenti els estudis sobre la qualitat de la construcció mediambiental i energètica (Tram. 356-00542/12)

  Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Maurici Lucena i Betriu, president del Consell d'Administració d'AENA, perquè informi sobre la incidència de les protestes laborals a l'aeroport de Barcelona (Tram. 356-00546/12)

  Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Civit Fons, director de l'Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el paper de l'Institut en la implantació d'empreses a Catalunya i el seu rol per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge (Tram. 356-00569/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.