Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 18 de setembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la presència de Ryanair a Catalunya (Tram. 355-00089/12)

  Damià Calvet i Valera, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat

  Sessió informativa

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les conclusions del Grup de Treball sobre la Gestió i el Finançament del Sistema de Vies d'Altes Prestacions (Tram. 355-00090/12)

  Damià Calvet i Valera, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat

  Sessió informativa

 • 3

  Composició de la Comissió de Territori (Tram. 410-00007/12)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari de la Comissió.