Convocatòria

Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 5 de juny de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la millora del servei de la línia E2 d'autobusos exprés de Lleida (Tram. 250-00484/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 48; esmenes: BOPC, 238, 21)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la millora del trànsit entre Lleida i Montblanc (Tram. 250-00485/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 49; esmenes: BOPC, 238, 21)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'atorgament d'ajuts extraordinaris als municipis afectats pels aiguats del 15 de novembre de 2018 i per a la inversió en el manteniment de les infraestructures de mobilitat al territori (Tram. 250-00507/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 212, 44; esmenes: BOPC, 246, 21)

 • 4

  Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Tram. 250-00540/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 223, 45; esmenes: BOPC, 349, 5)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el canvi de zonificació tarifària del sistema integrat de Castellar del Vallès (Tram. 250-00550/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 101; esmenes: BOPC, 349, 5)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels actes jurídics documentats per a persones amb discapacitat (Tram. 250-00510/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 37; esmenes: BOPC, 246, 21)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la compensació de la bonificació dels actes jurídics documentats per a joves (Tram. 250-00511/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 218, 38; esmenes: BOPC, 246, 22)

 • 8

  Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

  • 8.1

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01109/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.2

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01110/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.3

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01111/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.4

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01112/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.5

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Moviment per la Justícia Climàtica amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01113/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.6

   Proposta d'audiència en ponència de Jorge Guillén, en representació de l'Institut de Ciències del Mar, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01114/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.7

   Proposta d'audiència en ponència d'Agustín Sánchez-Arcilla Conejo, docent del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01115/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.8

   Proposta d'audiència en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en oceanografia i gestió del medi marí, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01116/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.9

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01117/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.10

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Sector del Mar de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01118/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.11

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Greenpeace amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01119/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.12

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01120/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.13

   Proposta d'audiència en ponència de Maria García Morales, portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aigua, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01121/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.14

   Proposta d'audiència en ponència de Jaume Grau López, portaveu de l'Àrea de Natura i Biodiversitat d'Ecologistes en Acció, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01122/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.15

   Proposta d'audiència en ponència de Daniel Pardo, portaveu de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01123/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 8.16

   Proposta d'audiència en ponència de Lydia Chaparro, membre d'Ecologistes en Acció, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01124/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

 • 9

  Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 202-00055/12)

  Nomenament de la Ponència.

  (Text presentat: BOPC, 297, 19)