Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 8 de maig de 2019
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals

  • 1.1

   Proposta d'audiència en comissió de Maria Teresa Adell, gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00734/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.2

   Proposta d'audiència en comissió de Jaume Antich, president de l'Associació Territori Sénia, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00735/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.3

   Proposta d'audiència en comissió de Lluís Porta, propietari de les finques del Museu Natural de les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion i del Molí de la Creu, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00736/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.4

   Proposta d'audiència en comissió de Paco Zapater, advocat i impulsor de la recollida de signatures per a la protecció de les oliveres, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00737/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.5

   Proposta d'audiència en comissió de Jeroni Castell, xef i propietari del Restaurant Les Moles, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00738/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.6

   Proposta d'audiència en comissió de Vicent Guimerà, xef i propietari del Restaurant L'Antic Molí, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00739/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.7

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Biosca, pagès i representant de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00740/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.8

   Proposta d'audiència en comissió de Leonardo Bel Lleixà, gerent de l'empresa de gestió de serveis turístics Conficon, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00741/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.9

   Proposta d'audiència en comissió de Núria Ventura Brusca, alcaldessa d'Ulldecona (Montsià), amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00742/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.10

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00743/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.11

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00754/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.12

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació del Grup d'Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00755/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.13

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de Salvem lo Montsià amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00756/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.14

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Territori del Sénia amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00757/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.15

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Mancomunitat de la Taula del Sénia amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00758/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.16

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00759/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.17

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Plataforma Salvem lo Montsià amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00760/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.18

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Mancomunitat de la Taula del Sénia amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00761/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.19

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00762/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.20

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00763/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.21

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00764/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.22

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00765/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.23

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Cooperatives Oleícoles del Baix Ebre i el Montsià amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00766/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.24

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Mancomunitat Taula del Sénia amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00783/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.25

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la plataforma Salvem lo Montsià amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00784/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.26

   Proposta d'audiència en comissió de Ramon Sarroca, en representació de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00785/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.27

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Cooperatives Oleícoles del Baix Ebre i el Montsià (Acobem) amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00786/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.28

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Unió de Pagesos amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00787/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.29

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Grup d'Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00788/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.30

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació d'Agricultors Viveristes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00789/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.31

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Viveristes de Tarragona amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00790/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.32

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00791/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.33

   Proposta d'audiència en comissió d'Ignasi Aldomà, professor de la Universitat de Lleida, expert en gestió del paisatge i del paisatge cultural, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00793/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.34

   Proposta d'audiència en comissió de Llorenç Prats, professor de la Universitat de Barcelona, especialista en antropologia i turisme cultural, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00794/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.35

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Roé, pagès i propietari d'oliveres al Montsià, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00795/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.36

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00796/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.37

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00797/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.38

   Proposta d'audiència en comissió de Paco Lavega, regidor de l'Ajuntament d'Ulldecona, expert en dinamització turística i gestió del patrimoni, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00798/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.39

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Aragonès, director tècnic del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00799/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.40

   Proposta d'audiència en comissió de Lluís Porta, pagès i propietari d'oliveres mil·lenàries, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00800/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.41

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Bort, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcanar, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00801/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.42

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Agrupació de Cooperatives d'Oli del Montsià (Acomont) amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00802/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.43

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Monteso, pagès i propietari d'oliveres, amb relació a la Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 352-00803/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

   Debat i votació de la proposta.

  • 1.44

   Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 202-00023/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Nomenament de la Ponència.

   (Text presentat: BOPC, 118, 26)