Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 13 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la situació de la gestió del servei de tren de rodalia (Tram. 355-00051/12)

  Damià Calvet i Valera, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat

  Sessió informativa.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic d'infraestructures Martorell-Abrera (Tram. 250-00377/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 172, 13; esmenes: BOPC, 209, 22)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per al millorament dels habitatges (Tram. 250-00406/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 29; esmenes: BOPC, 238, 20)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el decret llei dels vehicles de transport amb conductor (Tram. 354-00080/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la vaga de taxistes (Tram. 354-00081/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la gestió del conflicte del taxi i les limitacions imposades a les empreses de vehicles de turisme amb conductor (Tram. 354-00085/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la gestió del conflicte del taxi i les limitacions imposades a les empreses de vehicles de turisme amb conductor (Tram. 356-00330/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Colell, president de l'Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el Decret llei 4/2019, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor (Tram. 356-00350/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Isabel Pardo de Vera Posada, presidenta de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els accidents de tren a la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019 (Tram. 356-00355/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Isaías Táboas Suárez, president del Grup Renfe, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els accidents de tren en la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019 (Tram. 356-00356/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Juan Jesús García Fraile, secretari general del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els accidents de tren en la xarxa de rodalia del novembre del 2018 i el febrer del 2019 (Tram. 356-00357/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.