Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 30 de gener de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'endarreriment en la posada en marxa de la T-Mobilitat (Tram. 355-00033/12)

    Comissió de Territori

    Sessió informativa.