Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 14 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'exempció del pagament de peatges per a les persones amb discapacitat (Tram. 250-00199/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 9; esmenes: BOPC, 120, 35)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les mesures de classificació i protecció de passos a nivell (Tram. 250-00244/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 49; esmenes: BOPC, 172, 7)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la qualitat de l'aire i la promoció del transport assequible (Tram. 250-00343/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 31; esmenes: BOPC, 182, 11)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat transfronterera (Tram. 250-00346/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 35; esmenes: BOPC, 182, 12)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les bonificacions de l'autopista AP-2 entre Lleida i les Borges Blanques (Tram. 250-00363/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 153, 34; esmenes: BOPC, 188, 6)

 • 6

  Proposta de resolució sobre Salvem Aiguafreda (Tram. 250-00349/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 39; esmenes: BOPC, 182, 13)

 • 7

  Proposta de resolució sobre Aturem Roses-2, a Llançà (Alt Empordà) (Tram. 250-00350/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 40; esmenes: BOPC, 182, 13)

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'endarreriment en la posada en marxa de la T-Mobilitat (Tram. 354-00044/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00049/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els càlculs econòmics del retorn de la concessió d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00050/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la reclamació a l'empresa Acciona per la resolució del contracte d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00051/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Agustí i Vergés, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana (Tram. 356-00234/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Ángel Prats i Fabra, administrador de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la gestió dels recursos hídrics dels pantans de Riudecanyes i de Siurana (Tram. 356-00235/12)

  Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.