Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 12 de setembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 202-00018/08)

  CP ILP

  Nomenament de la Ponència

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 60, 50; esmenes presentades: BOPC, 274, 17)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges de propietat o gestionats per administracions o entitats públiques (Tram. 250-00046/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 36; esmenes: BOPC, 120, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'avaluació de l'efectivitat de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 250-00047/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 28, 37; esmenes: BOPC, 120, 14)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la millora de les tarifes d'accés a l'aeroport des de l'estació de ferrocarril del Prat de Llobregat (Tram. 250-00049/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 28, 39)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la mobilitat i el transport ferroviari a Tarragona (Tram. 250-00080/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 38, 15)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'esquema ferroviari del Camp de Tarragona (Tram. 250-00084/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 38, 19; esmenes: BOPC, 120, 17)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'impuls del projecte de tren tramvia al Camp de Tarragona (Tram. 250-00087/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 15; esmenes: BOPC, 120, 18)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la senyalització dels trams perillosos a la xarxa de carreteres (Tram. 250-00094/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 25; esmenes: BOPC, 120, 19)

 • 9

  Proposta de resolució sobre els sistemes de protecció per a motoristes a la xarxa de carreteres (Tram. 250-00095/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 26; esmenes: BOPC, 120, 19)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles (Tram. 250-00098/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 46, 30; esmenes: BOPC, 120, 20)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la mobilitat i el transport entre Tarragona i l'estació del Camp de Tarragona (Tram. 250-00102/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 50, 14)