Comissió de Territori

Dia:
Dilluns, 9 de juliol de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00011/12)

  Damià Calvet i Valera, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió Internacional per a la Defensa dels Motociclistes davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la seguretat viària dels motociclistes (Tram. 356-00036/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.