Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 19 de juliol de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes d'avís existents en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera (Tram. 311-00443/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 80)

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència d'un pla d'emergència i evacuació en cas de creixement del cabal del darrer tram de la Tordera (Tram. 311-00444/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 81)

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la coordinació de les unitats d'emergència en cas d'activació d'un pla d'emergència i evacuació (Tram. 311-00445/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 81)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús del servei Meteocat com a mecanisme d'avís en casos de risc d'inundació per pluges torrencials (Tram. 311-00446/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 82)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la realització d'estudis d'inundació al darrer tram de la Tordera i l'adequació als usos derivats del projecte de regularització d'alguns càmpings de Blanes (Selva) (Tram. 311-00447/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 82)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració d'un estudi d'inundació al darrer tram de la Tordera que reguli l'ús de cada espai en funció del retorn i la freqüència del creixement del riu (Tram. 311-00448/11)

  Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 83)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el reial decret relatiu al traspàs dels trens i els maquinistes que operen sota la tutela de la Generalitat (Tram. 311-00484/11)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 66)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el servei de trens entre Lleida i la Pobla de Segur (Tram. 311-00485/11)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 67)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nomenament del nou director de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 311-00519/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 282, 85)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el concurs per a designar el nou director de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 311-00520/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 282, 85)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte que posarà en marxa el nou director de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 311-00521/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 282, 86)

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire d'ençà de la seva posada en funcionament (Tram. 311-00522/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 282, 86)

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre anual de passatgers de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 311-00523/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 282, 86)

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el finançament de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 311-00524/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 282, 87)

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el funcionament de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 311-00525/11)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 282, 87)

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parades d'autobús de la xarxa de transports públics que disposen d'il·luminació durant la nit (Tram. 311-00547/11)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 282, 92)

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parades d'autobús de la xarxa de transports públics amb il·luminació autogenerada per panells fotovoltaics (Tram. 311-00548/11)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 282, 92)

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parades d'autobús de la xarxa de transports públics amb il·luminació provinent de la xarxa elèctrica (Tram. 311-00549/11)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 282, 93)

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parades d'autobús de la xarxa de transports públics en carreteres que estan degudament senyalitzades (Tram. 311-00550/11)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 282, 93)

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de parades d'autobús de la xarxa de transports públics en carreteres que estan degudament il·luminades (Tram. 311-00551/11)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 282, 94)

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment del projecte de construcció d'una estació de tren al polígon industrial del Segre, de Lleida (Tram. 311-00612/11)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 306, 24)

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost de la construcció d'una estació de tren al polígon industrial del Segre, de Lleida (Tram. 311-00613/11)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 306, 25)

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dates d'inici i acabament de les obres de construcció d'una estació de tren al polígon industrial del Segre, de Lleida (Tram. 311-00614/11)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 306, 25)

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost anual del servei prestat pels Bombers de la Generalitat a l'aeroport de Lleida-Alguaire el 2013 i el 2014 (Tram. 311-00643/11)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 340, 117)

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el cost del servei prestat per l'empresa Falck a l'aeroport de Lleida-Alguaire del 2015 ençà (Tram. 311-00644/11)

  Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 340, 118)

 • 26

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'accés a la urbanització Mas del Plata, de Cabra del Camp (Tram. 250-01040/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 419, 32; esmenes: BOPC, 458, 58)

 • 27

  Proposta de resolució sobre el desdoblament de la via a la línia 3 de rodalia entre Parets del Vallès i la Garriga (Tram. 250-01041/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 419, 33)

 • 28

  Proposta de resolució sobre la priorització de la rehabilitació de la línia entre Reus i Roda de Berà per al trànsit de mercaderies al Corredor Mediterrani (Tram. 250-01042/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 419, 34)

Nota: Si la Ponència que ha d'informar sobre el Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 200-00014/11) hagués acabat els seus treballs, la presidenta, de conformitat amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia de la Comissió amb l'elaboració del Dictamen corresponent.