Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 21 de juny de 2017
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró (Tram. 250-00963/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 384, 46; esmenes: BOPC, 429, 6)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les compensacions i l'atenció als viatgers en cas d'interrupció del servei de metro de Barcelona (Tram. 250-00968/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 388, 4)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard o cancel·lació del viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Tram. 250-00969/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 5; esmenes: BOPC, 429, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un estudi integral de la xarxa de carreteres de la Generalitat (Tram. 250-00973/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 11; esmenes: BOPC, 429, 7)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la previsió d'implantar una taxa per a substituir els peatges de les autopistes (Tram. 354-00180/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 200-00003/11)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 89, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 122, 8; esmenes presentades: BOPC, 405, 6; dictamen: BOPC, 446, 82; informe: BOPC, 446, 16)

Nota: Si la Ponència que ha d'informar sobre el Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 200-00003/11) hagués acabat els seus treballs, la presidenta, de conformitat amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia de la Comissió amb l'elaboració del Dictamen corresponent.