Convocatòria

Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 21 de juny de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: Si la Ponència que ha d'informar sobre el Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 200-00003/11) hagués acabat els seus treballs, la presidenta, de conformitat amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia de la Comissió amb l'elaboració del Dictamen corresponent.