Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 24 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un protocol de bones pràctiques aplicable a les inauguracions de qualsevol tipus d'inversió pública (Tram. 250-00940/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 372, 34)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la rambla d'Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell (Tram. 250-00948/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 378, 23)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'adaptació de l'estació i l'intercanviador de la plaça de Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 del metro (Tram. 250-00956/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 34; esmenes: BOPC, 412, 11)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Ricard Font i Hereu, president d'Aeroports Públics de Catalunya i secretari d'Infraestructures i Mobilitat, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre el funcionament de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 356-00475/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les presumptes irregularitats en la contractació de serveis de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 354-00119/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.