Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 15 de març de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 9 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00728/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 177)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'objectiu 11 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides (Tram. 250-00730/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 179)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació d'un carril bus d'alta eficiència i de baix cost, des de la carretera B-23 fins a l'entrada de Barcelona (Tram. 250-00753/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 285, 97)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una nova estació d'autobusos a Lleida (Tram. 250-00782/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 300, 69; esmenes: BOPC, 337, 20)

 • 5

  Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 200-00003/11)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència.

  (Text presentat: BOPC, 89, 9; esmenes a la totalitat: BOPC, 122, 8)

 • 6

  Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals

  • 6.1

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01080/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.2

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Sector del Mar de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01081/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.3

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Autoritat del Transport Metropolità de l'Àrea de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01082/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.4

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Ajuntament de Tarragona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01083/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.5

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Port de la Ràpita amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01084/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.6

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Port de Palamós amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01085/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.7

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Moviment de Justícia Climàtica amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01086/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.8

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01087/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.9

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01088/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.10

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació Catalana de Vela amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01089/11)

   Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.11

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01090/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.12

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01091/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.13

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació Catalana de Motonàutica amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01092/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.14

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació Catalana de Vela amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01093/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.15

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01094/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.16

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01095/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.17

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Port de Palamós amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01096/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.18

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Port de Vilanova i la Geltrú amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01097/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.19

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Port de Sant Carles de la Ràpita amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01098/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.20

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Port d'Arenys de Mar amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01099/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.21

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Port de Portbou amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01100/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.22

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Moviment per la Justícia Climàtica amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01101/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.23

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01102/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.24

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01103/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.25

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01104/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.26

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01105/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.27

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Propietaris d'Empuriabrava amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01106/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.28

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Port d'Empuriabrava amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01107/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.29

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01108/11)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alberto Villagrasa Gil, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.30

   Proposta d'audiència en ponència de Maria García González, portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01109/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.31

   Proposta d'audiència en ponència de Tomàs Gallart i Miquel, president de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01110/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.32

   Proposta d'audiència en ponència de Xavier Torres i Isach, president de la Federació Catalana de Vela, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01111/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.33

   Proposta d'audiència en ponència d'Eusebi Esgleas Parés, president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01112/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.34

   Proposta d'audiència en ponència de Xavier Ribera i Serra, president de la Cambra de Comerç de Palamós, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01113/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.35

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01114/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.36

   Proposta d'audiència en ponència d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01115/11)

   Grup Parlamentari de Junts pel Sí

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.37

   Proposta d'audiència en ponència de Jaume Grau López, portaveu de l'Àrea de Natura i Biodiversitat d'Ecologistes en Acció, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01116/11)

   Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.38

   Proposta d'audiència en comissió d'Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01117/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.39

   Proposta d'audiència en comissió de Miguel Trías Sagnier, catedràtic de dret mercantil de la Universitat Ramon Llull - ESADE, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01118/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.40

   Proposta d'audiència en comissió de Javier Fontcuberta, professor de dret mercantil, amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01119/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.41

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Sindicat Professional de la Policia Portuària amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01120/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.42

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació dels voluntaris de salvament marítim de la Creu Roja amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01121/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.43

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01122/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.44

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la plataforma cívica Preservem el Litoral amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01123/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.45

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Confraria de Pescadors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01124/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.46

   Proposta d'audiència en comissió d'Alejandro Auset Domper amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01125/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.47

   Proposta d'audiència en comissió de Jesús Alonso Hernández amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01126/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.48

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de WWF-Adena amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01127/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.49

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació d'Ecologistes en Acció amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01128/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.50

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Nacional de Remolcadors d'Espanya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01129/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.51

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Espanyola de Promoció del Transport Marítim de Curta Distància amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01130/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.52

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Clúster Marítim Espanyol amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01131/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.53

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació de Naviliers d'Espanya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01132/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.54

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01133/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.55

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01134/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.56

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de la Confederació Espanyola d'Associacions de Clubs Nàutics amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01135/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 6.57

   Proposta d'audiència en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics amb relació al Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (Tram. 352-01136/11)

   Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

 • 7

  Compareixença en comissió d'una representació del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00259/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença en comissió d'una representació de la Comissió de Medi Ambient del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00263/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença en comissió d'una representació del Col·legi de Geògrafs amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00260/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença en comissió d'una representació del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00262/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00268/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença en comissió d'una representació de l'Associació de Promotors Constructors d'Edificis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00276/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença en comissió d'una representació de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00280/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença en comissió d'una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00265/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença en comissió d'una representació de la fundació Civio amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00269/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença en comissió d'una representació de l'Observatori de la Contractació Pública amb relació al Projecte de llei de l'arquitectura (Tram. 353-00271/11)

  Comissió de Territori

  Substanciació.