Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 16 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació Professional Elite Taxi davant la Comissió de Territori per a informar sobre la situació del sector del taxi (Tram. 357-00109/11)

  Comissió de Territori

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l'estació de Renfe de Manresa i el millorament de la mobilitat ferroviària entre Manresa i Barcelona (Tram. 250-00467/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Adriana Delgado i Herreros, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 146, 55)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació del bus universitari per a l'àmbit de la Universitat Rovira i Virgili (Tram. 250-00504/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 14)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció del canal Segarra-Garrigues (Tram. 250-00507/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 171, 16; esmenes: BOPC, 204, 3)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic als municipis de la plana del delta del Llobregat (Tram. 250-00510/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 171, 20; esmenes: BOPC, 204, 4)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les actuacions per al desenvolupament del conjunt del canal Segarra-Garrigues (Tram. 250-00511/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 16; esmenes: BOPC, 215, 3)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la constitució del grup de treball sobre la gestió del sistema d'autopistes i dels peatges (Tram. 250-00512/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 178, 17)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les infraestructures (Tram. 250-00520/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 184, 36; esmenes: BOPC, 215, 3)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les actuacions dutes a terme per a evitar i alleugerir les conseqüències dels problemes causats per Vueling a l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 354-00076/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les gestions fetes per a solucionar la situació de caos a l'aeroport de Barcelona - el Prat els darrers dies (Tram. 354-00078/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de Residus davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els problemes derivats dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny (Tram. 356-00352/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de l'Aigua davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els problemes derivats dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny (Tram. 356-00353/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els problemes derivats dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny (Tram. 356-00354/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els problemes derivats dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny (Tram. 356-00355/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió de Territori perquè informi sobre els problemes derivats dels runams salins i la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny (Tram. 356-00356/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Trens Dignes davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació del transport públic a les Terres de l'Ebre i exposi les seves demandes (Tram. 356-00364/11)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Transport Públic del Camp de Tarragona davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació del transport públic i exposi les seves demandes (Tram. 356-00365/11)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.