Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 26 d'octubre de 2016
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la carretera L-702 al pas per Puigverd de Lleida (Tram. 250-00411/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 50; esmenes: BOPC, 165, 16)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la platja de Pals (Tram. 250-00424/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 63; esmenes: BOPC, 165, 20)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el projecte d'obres de prolongació de la C-32 (Tram. 250-00439/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 33; esmenes: BOPC, 165, 22)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies al pas per Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-00446/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 41; esmenes: BOPC, 165, 23)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren al pas per Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-00475/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 152, 50)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la protecció de la platja Llarga de Vilanova i la Geltrú (Tram. 250-00451/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 46; esmenes: BOPC, 165, 23)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell (Tram. 250-00476/11)

  Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 152, 51)