Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 6 de juliol de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 entre Badalona i Mollet del Vallès (Tram. 250-00299/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 104, 61)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la carretera B-500 (Tram. 250-00412/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 51; esmenes: BOPC, 165, 17)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses (Tram. 250-00304/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 67; esmenes: BOPC, 140, 30)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres de construcció de la variant d'Olot (Tram. 250-00305/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 67; esmenes: BOPC, 140, 30)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú (Tram. 250-00306/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 68; esmenes: BOPC, 140, 31)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la circulació de megacamions (Tram. 250-00326/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 22; esmenes: BOPC, 140, 31)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'aeròdrom de la Cerdanya (Tram. 250-00328/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 24; esmenes: BOPC, 140, 32)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la reparació de les carreteres de titularitat de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (Tram. 250-00329/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 26; esmenes: BOPC, 140, 32)

 • 9

  Proposta de resolució sobre les obres de condicionament de la carretera C-73 entre Linyola i Bellcaire d'Urgell (Tram. 250-00332/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 30; esmenes: BOPC, 140, 33)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la freqüència d'aturades dels trens de rodalies a Viladecans (Tram. 250-00368/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 116, 49)

 • 11

  Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir l'accidentalitat a la carretera B-124 (Tram. 250-00373/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 54; esmenes: BOPC, 152, 49)

 • 12

  Proposta de resolució sobre els trens Avant entre Lleida i Barcelona (Tram. 250-00376/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 122, 56)

 • 13

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas dels autobusos de la línia que passa per Alcoletge (Tram. 250-00392/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 75; esmenes: BOPC, 152, 50)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el projecte BCN World (Tram. 250-00402/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 128, 39)

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'estació de tren de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00406/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Joan Ramon Casals i Mata, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 128, 44)