Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 25 de maig de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el reallotjament d'una part del veïnat del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona (Tram. 250-00266/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 92, 87; esmenes: BOPC, 127, 4)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'autopista C-31 al pas per Badalona (Tram. 250-00270/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 25)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el Centre Logístic del Baix Penedès (Tram. 250-00278/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 34; esmenes: BOPC, 127, 5)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el port fluvial de Sant Jaume d'Enveja (Tram. 250-00281/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialista; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 37)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la carretera 152-a al pas per Granollers (Tram. 250-00282/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 37; esmenes: BOPC, 127, 5)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la construcció del carril VAO entre Blanes i Lloret de Mar (Tram. 250-00291/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 45; esmenes: BOPC, 127, 5)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Professional Elite Taxi davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació del sector del taxi (Tram. 356-00173/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.