Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 11 de maig de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'estació d'autobusos de la Bisbal d'Empordà (Tram. 250-00256/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 68; esmenes: BOPC, 114, 15)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de la Bisbal d'Empordà (Tram. 250-00257/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 69; esmenes: BOPC, 114, 16)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'estació d'autobusos de Palamós (Tram. 250-00258/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 69; esmenes: BOPC, 114, 16)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de Torroella de Montgrí (Tram. 250-00259/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 70; esmenes: BOPC, 114, 16)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció de la ronda Nord de Figueres (Tram. 250-00261/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 72; esmenes: BOPC, 114, 17)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la inclusió del sector de Cala Morisca al Pla d'espais d'interès natural del massís de Cadiretes, a Tossa de Mar (Tram. 250-00264/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 74; esmenes: BOPC, 114, 17)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'estat del projecte d'ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou i sobre les previsions d'inversió en aquest projecte (Tram. 354-00064/11)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les polítiques dels serveis de transports (Tram. 356-00152/11)

  Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.