Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 30 de març de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32 (Tram. 250-00045/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 25, 14; esmenes: BOPC, 68, 9)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32 (Tram. 250-00075/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 40, 13; esmenes: BOPC, 68, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la licitació del lateral de l'autopista C-31 al pas pel barri de Sant Crist de Badalona (Tram. 250-00086/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 46; esmenes: BOPC, 77, 24)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'autopista C-32 de Montgat a Palafolls (Tram. 250-00093/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 53; esmenes: BOPC, 77, 26)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la integració del bitllet del servei ferroviari de rodalia en el bitllet del servei Avant (Tram. 250-00096/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 56; esmenes: BOPC, 77, 27)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el millorament dels abonaments i els descomptes del servei ferroviari Avant (Tram. 250-00097/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Marina Bravo Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 56; esmenes: BOPC, 77, 27)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la construcció del túnel de Tres Ponts a la C-14 entre Organyà i Montan de Tost (Tram. 250-00111/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 49, 16; esmenes: BOPC, 77, 30)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès (Tram. 250-00115/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 49, 21; esmenes: BOPC, 77, 32)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió de l'empresa concessionària d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00035/11)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'Isidre Soler Clarena, en representació de la Plataforma Soterrament FGC Ara!, davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la necessitat de soterrar la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat al pas per Sabadell (Tram. 356-00006/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Sergi Saladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de Territori perquè informi sobre l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió de l'empresa concessionària d'Aigües Ter Llobregat (Tram. 356-00008/11)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.