Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 5 de febrer de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les obres d'ampliació de l'Institut Voltrera, d'Abrera (Tram. 250-00302/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 130, 53; esmenes: BOPC, 166, 5)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la transferència de la titularitat de l'Escola d'Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat (Tram. 250-00326/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 140, 18; esmenes: BOPC, 170, 18)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la paralització del procés d'habilitació com a professors de secundària dels membres del cos de mestres de primària (Tram. 250-00332/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 19; esmenes: BOPC, 181, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la inclusió del criteri de cardiopatia congènita en la preinscripció i la matrícula dels alumnes en els centres educatius de Catalunya (Tram. 250-00334/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 22)

 • 5

  Proposta de resolució sobre les línies d'ESO de l'Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona (Tram. 250-00358/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 148, 10; esmenes: BOPC, 181, 8)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Institut Bruguers, a Gavà (Tram. 250-00370/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 158, 34; esmenes: BOPC, 191, 7)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la planificació educativa a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00383/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 177, 53; esmenes: BOPC, 222, 10)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'atenció educativa als escolars de famílies que passen o han passat per un procés de separació (Tram. 250-00409/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 189, 32; esmenes: BOPC, 222, 10)