Comissiˇ d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 4 de desembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resoluciˇ sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formaciˇ i qualificaciˇ professionals (Tram. 250-00186/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar; Esther Niubˇ Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 84, 35; esmenes: BOPC, 121, 47)

 • 2

  Proposta de resoluciˇ sobre el projecte definitiu de construcciˇ de l'Escola Sala i Badrinas, de Terrassa (Tram. 250-00187/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar; Esther Niubˇ Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 84, 36; esmenes: BOPC, 121, 47)

 • 3

  Proposta de resoluciˇ sobre la construcciˇ definitiva de l'Escola Badalona Port i la resoluciˇ d'obres pendents en centres educatius de Badalona (Tram. 250-00188/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar; Esther Niubˇ Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar; Ra˙l Moreno Monta˝a, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 84, 38; esmenes: BOPC, 121, 48)

 • 4

  Proposta de resoluciˇ sobre els centres de formaciˇ d'adults (Tram. 250-00206/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar; Esther Niubˇ Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 95, 10; esmenes: BOPC, 125, 8)

 • 5

  Proposta de resoluciˇ sobre el manteniment de la segona lÝnia de P3 de l'Escola Bellavista Joan Camps, de les Franqueses del VallŔs (Tram. 250-00207/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar; Esther Niubˇ Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avanšar

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 95, 12; esmenes: BOPC, 125, 9)

 • 6

  Proposta de resoluciˇ sobre el garantiment del respecte a tots els alumnes (Tram. 250-00212/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 100, 26; esmenes: BOPC, 151, 10)

 • 7

  Proposta de resoluciˇ sobre el Complex Educatiu de Tarragona (Tram. 250-00217/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier DomÝnguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernßndez Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 100, 31; esmenes: BOPC, 151, 10)

 • 8

  Proposta de resoluciˇ sobre els menjadors escolars i els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (Tram. 250-00218/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 100, 33; esmenes: BOPC, 151, 11)

 • 9

  Proposta de resoluciˇ sobre el tractament a l'escola de les noves formes d'esclavitud (Tram. 250-00219/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ.

  (Text presentat: BOPC, 100, 34)

 • 10

  Proposta de resoluciˇ sobre la creaciˇ d'un grup interdepartamental per a afrontar la problemÓtica de la manca de graduaciˇ en ESO (Tram. 250-00220/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ de la Proposta de resoluciˇ i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 100, 34; esmenes: BOPC, 151, 11)