Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 6 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Fabian Mohedano Morales, president del Consell Català de Formació Professional, davant la Comissió d'Ensenyament per a informar sobre la situació de la formació professional (Tram. 357-00065/12)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb el conseller d'Ensenyament sobre les instruccions d'inici de curs per a organitzar i gestionar els centres, el tractament i l'ús de les llengües en el sistema educatiu i el projecte lingüístic (Tram. 354-00038/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre el programa de construcció, reforma, ampliació i millorament de centres docents amb relació als retards en l'entrada en funcionament d'alguns centres (Tram. 356-00218/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació del Món Rural davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre la situació de l'escola rural (Tram. 356-00219/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari Republicà; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre els casos de biaix polític i discriminació per raó d'idees polítiques en l'àmbit escolar (Tram. 250-00170/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 77, 55)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a Cambrils (Tram. 250-00174/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 84, 18; esmenes: BOPC, 121, 44)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'augment de la visibilització de les dones i de les relacions no heteronormatives en els continguts educatius (Tram. 250-00182/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 84, 29; esmenes: BOPC, 121, 45)

 • 8

  Proposta de resolució sobre coeducació (Tram. 250-00184/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 84, 31)

 • 9

  Proposta de resolució sobre centres educatius de noves oportunitats (Tram. 250-00185/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 84, 33; esmenes: BOPC, 121, 46)