Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 18 de setembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació dels instituts escola El Martinet i Els Pinetons dins la planificació educativa de Ripollet (Tram. 250-00006/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 20; esmenes: BOPC, 121, 21)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'arranjament del pati de l'Escola Joan Maragall de Lleida (Tram. 250-00008/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 23, 7; esmenes: BOPC, 121, 21)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el programa "Aquí prou 'bullying'" (Tram. 250-00010/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 23, 9; esmenes: BOPC, 121, 22)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'escola inclusiva (Tram. 250-00011/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 23, 10; esmenes: BOPC, 121, 22)

 • 5

  Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb dificultats d'aprenentatge (Tram. 250-00012/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 23, 11)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el model d'institut escola (Tram. 250-00013/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 23, 13; esmenes: BOPC, 121, 23)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb el conseller d'Ensenyament sobre l'inici del curs escolar 2018-2019 (Tram. 354-00023/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Volem Signar i Escoltar davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre els problemes dels alumnes amb sordesa (Tram. 356-00001/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre les actuacions fetes o les que no s'han fet davant els possibles casos de vulneració de drets i interessos d'infants i adolescents (Tram. 356-00052/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament del Baix Llobregat davant la Comissió d'Ensenyament perquè justifiqui una comunicació que es va enviar als centres educatius de la zona amb què es demanava la celebració i la participació obligada en un acte de protesta després del referèndum de l'1 d'octubre (Tram. 356-00053/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'Eduard Vallory, director del programa Escola Nova 21, davant la Comissió d'Ensenyament perquè expliqui aquest programa (Tram. 356-00132/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'aliança Educació 360 - Educació a Temps Complet davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre la iniciativa que impulsa (Tram. 356-00134/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Xavier Quinquillà Durich, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari Republicà; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença Fabian Mohedano Morales, president del Consell Català de Formació Professional, davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre la situació de la formació professional (Tram. 356-00136/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre l'impacte de la jornada compactada en els centres que han participat en el pla pilot de la jornada escolar intensiva a primària (Tram. 356-00152/12)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.