Convocatòria

Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dilluns, 9 de juliol de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb el conseller d'Ensenyament sobre els objectius i les actuacions del seu departament (Tram. 355-00010/12)

    Josep Bargalló Valls, Conseller del Departament d'Ensenyament

    Sessió informativa.