Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 11 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'aprenentatge de les matemàtiques i les ciències (Tram. 250-00750/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 281, 23)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el foment de l'exercici físic en els escolars (Tram. 250-00756/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 285, 100; esmenes: BOPC, 325, 5)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'obra "El setge de Cambrils del 1640" (Tram. 250-00758/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 285, 103)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'Escola Agnès de Sitges (Tram. 250-00787/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 305, 56; esmenes: BOPC, 344, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats educatives (Tram. 250-00789/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 8; esmenes: BOPC, 344, 8)

 • 6

  Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals (Tram. 250-00790/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 9; esmenes: BOPC, 344, 8)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut a Cervelló (Tram. 250-00800/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 319, 22; esmenes: BOPC, 358, 19)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'accés a les activitats complementàries en els centres que reben finançament públic (Tram. 250-00812/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 327, 18; esmenes: BOPC, 358, 20)

 • 9

  Proposta de resolució sobre les quotes en els centres públics (Tram. 250-00815/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 327, 22; esmenes: BOPC, 358, 21)

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell, de Barcelona, davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre la singularitat del projecte d'ensenyaments integrats (Tram. 356-00432/11)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Mar Companys Alet, investigadora de la recerca "L'educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat", davant la Comissió d'Ensenyament perquè expliqui l'estudi (Tram. 356-00434/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Estrella Ramil, directora de CooperAcció, davant la Comissió d'Ensenyament perquè expliqui l'estudi de recerca "L'educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat" (Tram. 356-00435/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda Lorenzo, responsable d'incidència política de Creación Positiva, davant la Comissió d'Ensenyament perquè expliqui l'estudi de recerca "L'educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat" (Tram. 356-00436/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Sílvia Aldavert Garcia, coordinadora de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, davant la Comissió d'Ensenyament perquè expliqui l'estudi de recerca "L'educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat" (Tram. 356-00437/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Junta Central de Directors d'Ensenyament de Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre la funció directiva dels centres docents (Tram. 356-00457/11)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre l'assetjament escolar a persones LGBTI i el protocol que estableix la Llei 11/2014 (Tram. 356-00471/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença d'Esther Roger, gerent de l'Associació de Celíacs de Catalunya, davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre el decret de preinscripció escolar i el decret de menjadors escolars (Tram. 356-00533/11)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina, president de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre les activitats de l'Institut i sobre els resultats dels programes "Èxit" i "Èxit estiu" de l'Ajuntament de Barcelona (Tram. 356-00622/11)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'Irene Rigau i Oliver, diputada i exconsellera d'Ensenyament, davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre el desviament de vuitanta-un milions d'euros destinats a escoles bressol de titularitat pública al pagament de concerts educatius (Tram. 356-00577/11)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Compareixença d'una representació de la Coordinadora Catalana pel Reconeixement i la Regulació del Homeschooling davant la Comissió d'Ensenyament per a informar sobre el model educatiu pel qual treballa l'entitat (Tram. 357-00101/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.