Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 27 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre el compliment del punt 5.f de la Resolució 17/XI, sobre l'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional (Tram. 355-00071/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre el seguiment i l'avaluació del compliment de les mocions i les resolucions aprovades en l'onzena legislatura (Tram. 355-00072/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Sessió informativa.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre l'assetjament escolar a persones LGBTI i el protocol que estableix la Llei 11/2014 (Tram. 355-00073/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Sessió informativa.

 • 4

  Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre el desviament de vuitanta-un milions d'euros destinats a escoles bressol de titularitat pública al pagament de concerts educatius (Tram. 355-00074/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Sessió informativa.