Comissiˇ d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 30 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

CarÓcter de la sessiˇ:
Sessiˇ ordinÓria

Ordre del dia

 • 1

  SolĚlicitud de sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre el compliment del punt 5.f de la Resoluciˇ 17/XI, sobre l'emergŔncia social, la reactivaciˇ econ˛mica, la gestiˇ p˙blica i la necessitat d'una resposta institucional (Tram. 354-00101/11)

  JÚssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya SÝ que es Pot

  Debat i votaciˇ de la solĚlicitud de sessiˇ informativa.

 • 2

  SolĚlicitud de sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre el seguiment i l'avaluaciˇ del compliment de les mocions i les resolucions aprovades en l'onzena legislatura (Tram. 354-00109/11)

  Sonia Sierra Infante, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissio d'Ensenyament; AlÝcia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; JÚssica Albiach Satorres, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissio d'Ensenyament; MarÝa JosÚ GarcÝa Cuevas, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissio d'Ensenyament

  Debat i votaciˇ de la solĚlicitud de sessiˇ informativa.

 • 3

  SolĚlicitud de sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre l'assetjament escolar a persones LGBTI i el protocol que estableix la Llei 11/2014 (Tram. 354-00118/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votaciˇ de la solĚlicitud de sessiˇ informativa.

 • 4

  SolĚlicitud de sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre el desviament de 81 milions d'euros destinats a escoles bressol de titularitat p˙blica al pagament de concerts educatius (Tram. 354-00153/11)

  JÚssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya SÝ que es Pot

  Debat i votaciˇ de la solĚlicitud de sessiˇ informativa.

 • 5

  SolĚlicitud de sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre l'informe que ha presentat el sindicat Acciˇ per a la Millora de l'Ensenyament Secundari amb relaciˇ als llibres de text de Geografia i Hist˛ria que s'han emprat el curs 2016-2017 (Tram. 354-00162/11)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votaciˇ de la solĚlicitud de sessiˇ informativa.

 • 6

  SolĚlicitud de sessiˇ informativa de la Comissiˇ d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre les actuacions previstes pel Departament d'Ensenyament amb relaciˇ al joc de la balena blava (Tram. 354-00168/11)

  JÚssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya SÝ que es Pot

  Debat i votaciˇ de la solĚlicitud de sessiˇ informativa.

 • 7

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissiˇ:

  • 7.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la suspensiˇ de funcions d'un inspector d'ensenyament arran de la den˙ncia presentada per la Federaciˇ d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes i d'Associacions de FamÝlies de Centres P˙blics de Badalona amb relaciˇ a presumptes irregularitats en la matriculaciˇ d'escoles concertades (Tram. 311-00191/11)

   Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 141, 55)

  • 7.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions arran de la den˙ncia presentada per la Federaciˇ d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes i d'Associacions de FamÝlies de Centres P˙blics de Badalona amb relaciˇ a presumptes irregularitats en la matriculaciˇ d'escoles concertades (Tram. 311-00192/11)

   Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; JÚssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya SÝ que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya SÝ que es Pot

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 141, 55)

  • 7.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les assignatures no lingŘÝstiques que es preveu d'impartir en espanyol i anglŔs (Tram. 311-00187/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 141, 53)

  • 7.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nombre de centres d'educaciˇ primÓria i secundÓria que faran assignatures no lingŘÝstiques en espanyol (Tram. 311-00188/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 141, 53)

  • 7.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nombre de centres d'educaciˇ primÓria i secundÓria que faran assignatures no lingŘÝstiques en anglŔs (Tram. 311-00189/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 141, 54)

  • 7.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'ensenyament del castellÓ en el sistema educatiu (Tram. 311-00273/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 212, 38)

  • 7.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'ensenyament en castellÓ dins el segon cicle d'educaciˇ infantil (Tram. 311-00274/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 212, 39)

  • 7.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nombre de centres d'educaciˇ primÓria i secundÓria que imparteixen matŔries no lingŘÝstiques en castellÓ (Tram. 311-00275/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 212, 39)

  • 7.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el nombre de centres d'educaciˇ primÓria i secundÓria que imparteixen matŔries no lingŘÝstiques en anglŔs (Tram. 311-00276/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 212, 39)

  • 7.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el model catalÓ d'aplicaciˇ del Marc europeu com˙ de referŔncia per a les llengŘes (Tram. 311-00277/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 212, 40)

  • 7.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'ensenyament de competŔncies lingŘÝstiques en catalÓ i en castellÓ (Tram. 311-00278/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 212, 40)

  • 7.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'aplicaciˇ al sistema educatiu del model definit pel Marc europeu com˙ de referŔncia per a les llengŘes (Tram. 311-00279/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 212, 41)

  • 7.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el model lingŘÝstic de l'Escola Joan Rebull, de Reus (Tram. 311-00372/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 240, 72)

  • 7.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'ensenyament plurilingŘe a Reus (Tram. 311-00373/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 240, 72)

  • 7.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els centres p˙blics de Reus que ofereixen part del currÝculum en espanyol (Tram. 311-00374/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 240, 73)

  • 7.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el fet que es faci p˙blica la identitat de les famÝlies de Reus que havien demanat als tribunals un model plurilingŘe d'ensenyament (Tram. 311-00375/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 240, 73)

  • 7.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si s'ha posat en contacte amb les famÝlies de Reus que havien demanat un model plurilingŘe d'ensenyament i que han hagut de canviar d'escola (Tram. 311-00376/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 240, 74)

  • 7.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els mŔtodes que proposarÓ al Govern de l'Estat per a poder fer unes proves de matemÓtiques, ciŔncies, llengua espanyola i llengua anglesa homologables entre comunitats aut˛nomes (Tram. 311-00555/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 93)

  • 7.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els motius pels quals no es deixa triar la llengua per a fer les proves PISA (Tram. 311-00556/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 94)

  • 7.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la certesa de les afirmacions relatives a la superioritat del nivell de llengua castellana dels alumnes catalans (Tram. 311-00557/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 94)

  • 7.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la justificaciˇ d'establir una sola llengua vehicular en l'ensenyament (Tram. 311-00593/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 298, 56)

  • 7.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la manera de garantir que els alumnes que tenen la llengua espanyola com a materna tinguin un desenvolupament adequat al segon cicle d'educaciˇ infantil (Tram. 311-00594/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 298, 56)

  • 7.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el motiu pel qual no es tÚ en compte la llengua materna dels alumnes en l'escolaritzaciˇ (Tram. 311-00595/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 298, 57)

  • 7.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la presŔncia de la llengua espanyola en el segon cicle d'educaciˇ infantil (Tram. 311-00596/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 298, 58)

  • 7.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la incorporaciˇ de les llengŘes familiars dels alumnes d'origen estranger escolaritzats (Tram. 311-00597/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 298, 59)

  • 7.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'˙s del concepte "llengua pr˛pia" (Tram. 311-00598/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 298, 59)

  • 7.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el percentatge de centres educatius que fan una matŔria no lingŘÝstica en castellÓ i sobre els centres educatius en quŔ la llengua vehicular Ús el castellÓ (Tram. 311-00611/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 320, 44)

  • 7.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la valoraciˇ dels anys de gestiˇ local de l'Escola Intermunicipal del PenedŔs (Tram. 311-00270/11)

   AlÝcia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 212, 37)

  • 7.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el comunicat de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt PenedŔs al Govern per a cedir l'Escola Intermunicipal del PenedŔs a la Generalitat (Tram. 311-00271/11)

   AlÝcia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 212, 37)

  • 7.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les converses entre la Mancomunitat de Municipis de l'Alt PenedŔs i el Govern per a canviar la titularitat de l'Escola Intermunicipal del PenedŔs (Tram. 311-00272/11)

   AlÝcia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 212, 38)

  • 7.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'incompliment de l'Estatut d'autonomia i de la Llei de banderes per l'Escola l'Olivera, de Cabrils (Maresme) (Tram. 311-00309/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 217, 65)

  • 7.32

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'obertura d'un expedient al responsable de posar una estelada a l'Escola l'Olivera, de Cabrils (Maresme) (Tram. 311-00310/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 217, 66)

  • 7.33

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el restabliment de la legalitat a l'Escola l'Olivera, de Cabrils (Maresme), amb relaciˇ a l'estelada que s'hi ha instalĚlat (Tram. 311-00311/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 217, 66)

  • 7.34

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre si Ús adequat que l'Escola l'Olivera, de Cabrils (Maresme), tingui una estelada (Tram. 311-00312/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 217, 67)

  • 7.35

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la manera que tenen els mestres contractats de demostrar que sˇn innovadors (Tram. 311-00313/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 217, 67)

  • 7.36

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els criteris i la metodologia per a decidir quins mestres sˇn innovadors (Tram. 311-00314/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 217, 68)

  • 7.37

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la manera com els mestres poden acreditar que sˇn innovadors (Tram. 311-00315/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 217, 68)

  • 7.38

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els resultats dels alumnes catalans en matemÓtiques i ciŔncies (Tram. 311-00568/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 96)

  • 7.39

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els contactes amb els departaments educatius de CastellÓ i Lleˇ, Madrid, Ast˙ries i La Rioja per a estudiar i importar les prÓctiques que els ha permŔs tenir un millor rendiment educatiu (Tram. 311-00569/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 96)

  • 7.40

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre el pla per a millorar l'aprenentatge de matemÓtiques i ciŔncies dels alumnes catalans per a arribar a la mitjana espanyola en el rendiment educatiu (Tram. 311-00570/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 97)

  • 7.41

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre una afirmaciˇ de la consellera d'Ensenyament sobre el currÝculum i els exÓmens de Catalunya (Tram. 311-00571/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 97)

  • 7.42

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre els motius pels quals la consellera d'Ensenyament considera negatiu que els alumnes sÓpiguen calcular pendents i ho demostrin en un examen (Tram. 311-00572/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 98)

  • 7.43

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la importÓncia de discutir les diferents vies per a solucionar un problema matemÓtic (Tram. 311-00573/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 99)

  • 7.44

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la idone´tat de fer representacions teatrals d'obres com "El setge de Cambrils del 1640" amb alumnes petits (Tram. 311-00581/11)

   Lorena Roldßn Sußrez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 102)

  • 7.45

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'enfocament de la representaciˇ teatral del setge de Cambrils del 1640 per l'Escola Guillem Fortuny, de Cambrils (Tram. 311-00582/11)

   Lorena Roldßn Sußrez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 103)

  • 7.46

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'adequaciˇ al foment de la cultura de la pau de la representaciˇ teatral del setge de Cambrils del 1640 per l'Escola Guillem Fortuny, de Cambrils (Tram. 311-00583/11)

   Lorena Roldßn Sußrez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 104)

  • 7.47

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions perquŔ no es repeteixin fets com la representaciˇ teatral del setge de Cambrils del 1640 per l'Escola Guillem Fortuny, de Cambrils (Tram. 311-00584/11)

   Lorena Roldßn Sußrez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 104)

  • 7.48

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures previstes per a evitar que el professor de l'Escola Guillem Fortuny, de Cambrils, que va organitzar la representaciˇ teatral del setge de Cambrils del 1640 continu´ fent aquest tipus de representacions (Tram. 311-00586/11)

   Lorena Roldßn Sußrez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 293, 105)

  • 7.49

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions previstes per la consellera d'Ensenyament per a garantir els drets de tots els estudiants, desprÚs d'un informe del SÝndic de Greuges sobre la vulneraciˇ dels drets d'alguns infants (Tram. 311-00651/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 340, 118)

  • 7.50

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions previstes pel Departament d'Ensenyament per a garantir la protecciˇ dels menors en situaciˇ de vulnerabilitat, que segons un informe del SÝndic de Greuges no estÓ garantida (Tram. 311-00652/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 340, 119)

  • 7.51

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les raons per les quals no s'ha assegurat la protecciˇ dels drets de tots els alumnes i el compliment del pluralisme, la inclusiˇ i la cohesiˇ social i sobre les accions del Departament d'Ensenyament per a complir les indicacions del SÝndic de Greuges (Tram. 311-00653/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 340, 121)

  • 7.52

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions previstes pel Departament d'Ensenyament perquŔ no es tornin a repetir situacions d'assetjament com la patida per alumnes a qui han atorgat el 25% de les classes en llengua espanyola i que han hagut de canviar d'escola per assetjament (Tram. 311-00654/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 340, 122)

  • 7.53

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures preses per a determinar l'autoria de la filtraciˇ als mitjans de comunicaciˇ de la informaciˇ que va permetre la identificaciˇ dels alumnes de l'Escola Gaspar de PortolÓ, de Balaguer (Noguera), que van demanar el 25% de les classes en espanyol (Tram. 311-00655/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 340, 123)

  • 7.54

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les raons per les quals el Departament d'Ensenyament no va vetllar per mantenir l'Escola Gaspar de PortolÓ, de Balaguer (Noguera), i els seus alumnes separats del conflicte arran del cas de la famÝlia que havia demanat el 25% de les classes dels seus fills en espanyol (Tram. 311-00656/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 340, 124)

  • 7.55

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'acceptaciˇ per la consellera d'Ensenyament i el suport del Govern, en un sistema educatiu plurilingŘe, de manifestacions d'escoles en defensa del monolingŘisme (Tram. 311-00657/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 340, 125)

  • 7.56

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les raons per les quals el Departament d'Ensenyament no va vetllar per mantenir l'Escola Gaspar de PortolÓ, de Balaguer (Noguera), separada del conflicte arran del cas de la famÝlia que havia demanat el 25% de les classes dels seus fills en espanyol (Tram. 311-00658/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 340, 127)

  • 7.57

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les raons per les quals el Departament d'Ensenyament no va actuar per protegir els dos alumnes de l'Escola Gaspar de PortolÓ, de Balaguer (Noguera), que havien demanat de rebre el 25% de les classes en castellÓ i van patir assetjament per aquest motiu (Tram. 311-00659/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 340, 128)

  • 7.58

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les mesures previstes pel Departament d'Ensenyament perquŔ no es tornin a repetir fets com els de l'Escola Gaspar de PortolÓ, de Balaguer (Noguera), i l'Escola Santa Anna, de Matarˇ (Maresme) (Tram. 311-00660/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 340, 129)

  • 7.59

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions del Departament d'Ensenyament davant els resultats dels alumnes castellanoparlants en les proves PISA del 2015 (Tram. 311-00693/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 359, 37)

  • 7.60

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la manca de cohesiˇ social que impliquen els resultats dels alumnes castellanoparlants en les proves PISA del 2015 (Tram. 311-00694/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 359, 37)

  • 7.61

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions del Departament d'Ensenyament davant el major fracÓs escolar dels alumnes castellanoparlants (Tram. 311-00695/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 359, 38)

  • 7.62

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la manca de cohesiˇ social que impliquen els resultats de les proves PISA del 2015 i del percentatge d'alumnes castellanoparlants que repeteixen curs (Tram. 311-00696/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 359, 38)

  • 7.63

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la modificaciˇ del Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenaciˇ dels ensenyaments del primer cicle de l'educaciˇ infantil (Tram. 311-00727/11)

   Esther Niubˇ Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 401, 46)

  • 7.64

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre l'escolaritzaciˇ d'infants d'un i dos anys en centres d'educaciˇ primÓria (Tram. 311-00728/11)

   Esther Niubˇ Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 401, 47)

  • 7.65

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre la sostenibilitat del model de les llars d'infants municipals (Tram. 311-00729/11)

   Esther Niubˇ Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 401, 47)

  • 7.66

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions relatives als continguts dels llibres de Coneixement del Medi de cinquŔ i sisŔ de primÓria de les editorials Barcanova, Cru´lla, La Galera, Vicens Vives i Santillana amb relaciˇ als continguts que estableix el Reial decret 126/2014, sobre la geografia i la hist˛ria d'Espanya (Tram. 311-00731/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 408, 112)

  • 7.67

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions relatives a la manca de rigor cientÝfic i terminol˛gic dels llibres de Coneixement del Medi de cinquŔ i sisŔ de primÓria de les editorials Barcanova, Cru´lla, La Galera, Vicens Vives i Santillana (Tram. 311-00732/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 408, 112)

  • 7.68

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions relatives al fet que els llibres de Coneixement del Medi de cinquŔ i sisŔ de primÓria de les editorials Barcanova, Cru´lla, La Galera, Vicens Vives i Santillana presentin Catalunya com una entitat separada de la resta d'Espanya (Tram. 311-00733/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 408, 113)

  • 7.69

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissiˇ sobre les actuacions relatives a la manera com els llibres de Coneixement del Medi de cinquŔ i sisŔ de primÓria de les editorials Barcanova, Cru´lla, La Galera, Vicens Vives i Santillana presenten l'Administraciˇ p˙blica i la jerarquia de les lleis (Tram. 311-00734/11)

   Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciaciˇ.

   (Text presentat: BOPC, 408, 113)