Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 16 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de creació d'un grup de treball sobre l'educació d'adults (Tram. 251-00008/11)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura davant la Comissió d'Ensenyament per a informar sobre la situació dels menjadors escolars, les colònies educatives i la cultura de proximitat (Tram. 357-00238/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'associació Ammfeina Salut Mental Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament per a informar sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemes de salut mental i de llurs familiars (Tram. 357-00244/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Federació Salut Mental Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament per a informar sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemes de salut mental i de llurs familiars (Tram. 357-00245/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.