Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 4 d'abril de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya, davant la Comissió d'Ensenyament per a presentar el programa Escola Nova 21 (Tram. 357-00126/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Fundació Bofill davant la Comissió d'Ensenyament per a presentar el programa Escola Nova 21 (Tram. 357-00127/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Jordi Mateu, en representació del Centre de Recerca i Assessorament d'Educació Viva, davant la Comissió d'Ensenyament per a informar sobre el model d'innovació educativa (Tram. 357-00100/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Marta Aymerich, vicerectora de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d'Ensenyament per a presentar el programa Escola Nova 21 (Tram. 357-00128/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.