Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 21 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Begonya Gasch, directora general de la Fundació El Llindar, davant la Comissió d'Ensenyament per a informar sobre les activitats de la Fundació i l'abandonament escolar prematur (Tram. 357-00237/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió d'Ensenyament per a presentar els informes que ha fet sobre l'equitat educativa, l'abandonament i el fracàs escolars i l'assetjament escolar (Tram. 357-00009/11)

  Comissió d'Ensenyament

  Compareixença.