Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 29 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les obres de remodelació, ampliació i millorament dels centres escolars (Tram. 250-00379/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 60; esmenes: BOPC, 155, 13)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Institut Bruguers, de Gavà (Tram. 250-00380/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 60; esmenes: BOPC, 155, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la transformació de l'Escola Gavà Mar en institut escola (Tram. 250-00381/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 122, 61)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut escola a Gavà (Tram. 250-00419/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 58; esmenes: BOPC, 165, 19)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'assetjament a menors (Tram. 250-00396/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 122, 80)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les escoles concertades que separen per sexe (Tram. 250-00397/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 122, 82)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'educació financera a les escoles (Tram. 250-00404/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 42; esmenes: BOPC, 165, 15)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el programa "Educació financera a les escoles de Catalunya" (Tram. 250-00407/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 45; esmenes: BOPC, 165, 16)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la revisió de la concessió d'ajuts per als menjadors escolars (Tram. 250-00414/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 128, 53; esmenes: BOPC, 165, 17)