Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 25 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre l'aplicació del protocol contra els abusos sexuals a menors (Tram. 354-00099/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Begonya Gasch, directora general de la Fundació El Llindar, davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre les activitats de la Fundació i l'abandonament escolar prematur (Tram. 356-00123/11)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre la situació dels menjadors escolars, les colònies educatives i la cultura de proximitat (Tram. 356-00136/11)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Volem Signar i Escoltar davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre la situació dels alumnes sords (Tram. 356-00145/11)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar davant la Comissió d'Ensenyament perquè expliqui els objectius i demandes de l'entitat (Tram. 356-00172/11)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup de Treball d'Altes Capacitats del Col·legi Oficial de Psicologia i del Col·legi de Pedagogs de Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament perquè expliqui el tractament que el Departament d'Ensenyament dóna als infants amb altes capacitats (Tram. 356-00200/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Ammfeina Salut Mental Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemes de salut mental i de llurs familiars (Tram. 356-00238/11)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Salut Mental Catalunya davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre les actuacions en defensa de les persones amb problemes de salut mental i de llurs familiars (Tram. 356-00239/11)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Eugeni Rodríguez, en representació de l'Observatori contra l'Homofòbia, davant la Comissió d'Ensenyament perquè presenti un estudi sobre l'homofòbia fet en un institut de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 356-00240/11)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup Bibliomèdia davant la Comissió d'Ensenyament perquè presenti propostes per a activar les biblioteques dels centres educatius (Tram. 356-00294/11)

  Anna Simó i Castelló, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissio d'Ensenyament; Sonia Sierra Infante, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissio d'Ensenyament; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissio d'Ensenyament; Pilar Castillejo Medina, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissio d'Ensenyament

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Carles Farràs, president de l'Associació Catalana d'Escoles de Música i director de l'Escola Itinerant de Música i Dansa Pallars-Rialp, davant la Comissió d'Ensenyament perquè informi sobre les activitats i la situació de l'Associació i el sector de l'educació musical i la dansa (Tram. 356-00345/11)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la imparcialitat polítiques en els centres educatius finançats amb fons públics (Tram. 250-00342/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 39; esmenes: BOPC, 145, 14)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l'Escola El Vinyet, de Solsona (Tram. 250-00343/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 40; esmenes: BOPC, 145, 14)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el garantiment del finançament de les beques de menjador atorgades el curs 2015-2016 (Tram. 250-00344/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 41; esmenes: BOPC, 145, 15)

 • 15

  Proposta de resolució sobre el manteniment de l'oferta de P3 a les escoles públiques de Vilanova i la Geltrú (Tram. 250-00345/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 42; esmenes: BOPC, 145, 15)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Institut Joan Solà, de Torrefarrera, i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals (Tram. 250-00351/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 47; esmenes: BOPC, 145, 16)

 • 17

  Proposta de resolució sobre la creació d'un grup de treball interdepartamental per a fer front a la no-graduació en ESO (Tram. 250-00354/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 37; esmenes: BOPC, 155, 11)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola El Despujol, de les Masies de Voltregà (Tram. 250-00365/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Marta Moreta Rovira, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 46; esmenes: BOPC, 155, 12)

 • 19

  Proposta de resolució sobre els centres escolars de Rubí (Tram. 250-00374/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 55; esmenes: BOPC, 155, 12)