Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 4 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Carme Guasch, de Figueres (Tram. 250-00262/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 72; esmenes: BOPC, 115, 15)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la convocatòria de places docents (Tram. 250-00269/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 24; esmenes: BOPC, 130, 14)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el decret de plantilles docents i la provisió de places (Tram. 250-00524/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 184, 41; esmenes: BOPC, 216, 29)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona (Tram. 250-00295/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 56; esmenes: BOPC, 145, 12)

 • 5

  Proposta de resolució sobre els criteris aplicats en el procés de preinscripció escolar (Tram. 250-00302/11)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 104, 65)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de construcció de l'edifici de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa, de Besalú, el 2016 (Tram. 250-00307/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 69; esmenes: BOPC, 145, 12)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el trasllat i l'ampliació de l'Escola Can Maiol, de Barcelona (Tram. 250-00308/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 70; esmenes: BOPC, 145, 13)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el condicionament de l'Escola Mediterrània, de Barcelona (Tram. 250-00310/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 104, 72; esmenes: BOPC, 145, 13)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Mediterrània, de Viladecans, i la seva transformació en institut escola (Tram. 250-00320/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 16; esmenes: BOPC, 145, 13)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'Escola Mar Nova, de Premià de Mar (Tram. 250-00508/11)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 171, 17; esmenes: BOPC, 211, 17)