Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 7 de juny de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre el mapa escolar i, específicament, sobre les línies i els grups de P3 (Tram. 354-00053/11)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Eduard Vallory, president del Centre UNESCO de Catalunya, davant la Comissió d'Ensenyament perquè presenti el programa Escola Nova 21 (Tram. 356-00119/11)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, davant la Comissió d'Ensenyament perquè presenti el programa Escola Nova 21 (Tram. 356-00120/11)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Marta Aymerich, vicerectora de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d'Ensenyament perquè presenti el programa Escola Nova 21 (Tram. 356-00121/11)

  Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre el tancament de línies d'ensenyament i sobre les ràtios d'alumnes (Tram. 250-00181/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 56; esmenes: BOPC, 104, 42)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell (Tram. 250-00183/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 59; esmenes: BOPC, 104, 43)

 • 7

  Proposta de resolució sobre els ajuts públics per a menjador i transport escolar a Piera (Tram. 250-00185/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 72, 60)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a l'Escola Dolors Almeda i a l'Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat (Tram. 250-00186/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 61; esmenes: BOPC, 104, 43)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'eliminació dels barracons de l'Escola Pedralta, de Santa Cristina d'Aro (Tram. 250-00187/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 62; esmenes: BOPC, 104, 44)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet del Vallès (Tram. 250-00193/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 68; esmenes: BOPC, 104, 44)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès (Tram. 250-00198/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 73; esmenes: BOPC, 104, 46)

 • 12

  Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d'alumnes de Mollet del Vallès (Tram. 250-00206/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 72, 82; esmenes: BOPC, 104, 46)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'oferta i la infraestructura escolar de Mollet del Vallès (Tram. 250-00216/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 77, 53; esmenes: BOPC, 115, 8)

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'oferta de línies de P3 i els instituts de Mollet del Vallès (Tram. 250-00250/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 60; esmenes: BOPC, 115, 15)

 • 15

  Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-00177/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 66, 73; esmenes: BOPC, 104, 42)