Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 3 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre les mesures per a millorar la competència lingüística en anglès (Tram. 355-00020/11)

    Comissió d'Ensenyament

    Sessió informativa.