Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 19 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el garantiment d'una acció coordinada entre el Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant de situacions d'assetjament escolar i abusos sexuals (Tram. 355-00019/11)

    Comissió d'Ensenyament

    Sessió informativa.