Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 5 d'abril de 2016
Hora:
15:15h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Santa Coloma, a Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00083/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 43; esmenes: BOPC, 77, 23)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (Tram. 250-00094/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 44, 54)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Pinyana al barri de Balàfia, de Lleida (Tram. 250-00105/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 49, 8; esmenes: BOPC, 77, 30)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la recuperació de les divuit hores lectives a l'ensenyament secundari (Tram. 250-00125/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 29; esmenes: BOPC, 88, 3)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 al Baix Llobregat (Tram. 250-00126/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 30; esmenes: BOPC, 88, 3)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a centres públics del Baix Llobregat (Tram. 250-00157/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 60, 24; esmenes: BOPC, 88, 8)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Bosc de la Pabordia, de Girona (Tram. 250-00138/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 43; esmenes: BOPC, 88, 5)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'Escola Serra de Miralles i del nou Institut de Tordera (Tram. 250-00145/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 60, 13; esmenes: BOPC, 88, 6)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el garantiment de les beques de menjador (Tram. 250-00146/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 60, 15; esmenes: BOPC, 88, 6)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat i l'oferta educativa a Esplugues de Llobregat (Tram. 250-00147/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 60, 16; esmenes: BOPC, 88, 6)