Comissió d'Ensenyament

Dia:
Dimarts, 15 de març de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el finançament del servei públic de llars d'infants municipals (Tram. 250-00029/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 26; esmenes: BOPC, 58, 11)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la planificació dels ensenyaments artístics (Tram. 250-00030/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 16, 27; esmenes: BOPC, 58, 12)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'Escola Serra de Marina, de Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00049/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 25, 20; esmenes: BOPC, 65, 8)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aplicació dels protocols contra l'assetjament escolar (Tram. 250-00057/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 37, 11; esmenes: BOPC, 65, 9)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut escola a Montgat (Tram. 250-00082/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 42; esmenes: BOPC, 77, 23)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les beques de menjador (Tram. 250-00098/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 44, 57; esmenes: BOPC, 77, 27)

 • 7

  Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars (Tram. 250-00107/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 49, 10; esmenes: BOPC, 77, 30)

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament amb la consellera d'Ensenyament sobre les mesures per a millorar la competència lingüística en anglès (Tram. 354-00049/11)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió d'Ensenyament perquè presenti els informes que ha fet sobre l'equitat educativa, l'abandonament i el fracàs escolars i l'assetjament escolar (Tram. 356-00040/11)

  Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.